• 1 Doanh Tấu
 • 2 Chí Bằng
 • 3 Phạm Long
 • 4 Minh Nghị
 • 5 Tùng Nguyễn
DANH MỤC GAME PUBG

Acc PUBG

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 139
 • Đã Bán: 34

XEM TẤT CẢ

Nick 20K Android

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 0
 • Đã Bán: 0

XEM TẤT CẢ

Nick 20K iphone

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 18
 • Đã Bán: 111

XEM TẤT CẢ

Nick 50k iphone

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 41
 • Đã Bán: 40

XEM TẤT CẢ

Nick 50k cho Androi

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 0
 • Đã Bán: 0

XEM TẤT CẢ

Nick 100k iphone

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 96
 • Đã Bán: 18

XEM TẤT CẢ

Nick 100k Androi

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 0
 • Đã Bán: 19

XEM TẤT CẢ

Nick 150k iphone

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 63
 • Đã Bán: 3

XEM TẤT CẢ

Nick 150k Androi

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 0
 • Đã Bán: 0

XEM TẤT CẢ

Thử Vận May UC 50k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 145
 • Đã Bán: 25

XEM TẤT CẢ

Thử Vận May UC 100k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 141
 • Đã Bán: 17

XEM TẤT CẢ

DANH MỤC GAME LIÊN QUÂN

Acc Liên Quân Trắng Thông Tin

Liên quân

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 380

XEM TẤT CẢ

Thử vận may 7.000đ

Thử vận may 9.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 244
 • Đã Bán: 771

XEM TẤT CẢ

Random 6 nick trắng thông tin chỉ 15K

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 66
 • Đã Bán: 589

XEM TẤT CẢ

Random 1 có 10 tướng trở lên chỉ 20k

Thử vận may 9.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 86
 • Đã Bán: 721

XEM TẤT CẢ

Random 2 có 15 tướng trở lên chỉ 50k

Thử vận may 15.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 16
 • Đã Bán: 696

XEM TẤT CẢ

Random 3 có 20 tướng trở lên chỉ 75k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 42
 • Đã Bán: 266

XEM TẤT CẢ

Random 5 có 30 tướng trở lên chỉ 250k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 18
 • Đã Bán: 96

XEM TẤT CẢ

Random 7 có 40 tướng trở lên chỉ 500k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 35
 • Đã Bán: 11

XEM TẤT CẢ

Random 8 có đá quý hoặc skin đá quý

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 9
 • Đã Bán: 11

XEM TẤT CẢ

Random 9 Sở hữu 40 tướng

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 63
 • Đã Bán: 16

XEM TẤT CẢ

Random 10 Sở hữu 50 tướng

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 6
 • Đã Bán: 18

XEM TẤT CẢ