• 1 Kaido Phạm
 • 2 Tôm Trần
 • 3 Đỗ Quang Thiệp
 • 4 Quốc Trung
 • 5 Minh Vương
DANH MỤC GAME PUBG

Acc PUBG

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 28
 • Đã Bán: 4

XEM TẤT CẢ

Random Pubg 50k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 4
 • Đã Bán: 18

XEM TẤT CẢ

Random Pubg 100K

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 55
 • Đã Bán: 8

XEM TẤT CẢ

Random Pubg 150K

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 60
 • Đã Bán: 1

XEM TẤT CẢ

Thử Vận May UC 50k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 97
 • Đã Bán: 4

XEM TẤT CẢ

Thử Vận May UC 100k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 46
 • Đã Bán: 0

XEM TẤT CẢ

DANH MỤC GAME LIÊN QUÂN

Acc Liên Quân Trắng Thông Tin

Liên quân

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 224

XEM TẤT CẢ

Thử vận may 7.000đ

Thử vận may 9.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 1302
 • Đã Bán: 1218

XEM TẤT CẢ

Random 6 nick trắng thông tin chỉ 15K

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 368
 • Đã Bán: 475

XEM TẤT CẢ

Random 1 có 10 tướng trở lên chỉ 20k

Thử vận may 9.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 325
 • Đã Bán: 338

XEM TẤT CẢ

Random 2 có 15 tướng trở lên chỉ 50k

Thử vận may 15.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 281
 • Đã Bán: 251

XEM TẤT CẢ

Random 3 có 20 tướng trở lên chỉ 75k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 46
 • Đã Bán: 113

XEM TẤT CẢ

Random 5 có 30 tướng trở lên chỉ 250k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 88
 • Đã Bán: 37

XEM TẤT CẢ

Random 7 có 40 tướng trở lên chỉ 500k

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 13
 • Đã Bán: 4

XEM TẤT CẢ

Random 8 có đá quý hoặc skin đá quý

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 24
 • Đã Bán: 3

XEM TẤT CẢ

Random 9 Sở hữu 40 tướng

Thử vận may 25.000đ

 • Số Tài Khoản Hiện Có: 98
 • Đã Bán: 8

XEM TẤT CẢ